Thông Tin Tuyển Dụng Từ Nhà Máy Sản Xuất Tôn Nhựa Ngói Nhựa PVC/ASA Santiago

Tuyển Dụng
07/11/2019

Tuyển Dụng Công Nhân Tháng 11

Thông tin tuyển dụng công nhân của nhà máy tháng 11/2019

Bạn cần hỗ trợ gì? ×